Home  |   About us  |   Offer  |   Download  |   Reference  |   Contact    
Zastosowania EN

Firma Ascon jest uznawana jako jedyny włoski producent systemów regulacji i automatyzacji, która w swojej ofercie posiada kompletne rozwiązania w dziedzinie sterowania oraz pełną gamę produktów: od czujnika do zaworu regulacyjnego. Pierwsze wdrożenia na polu termoregulacji pojawiają się pod koniec lat sześćdziesiątych i owocują rozwojem linii termoregulatorów uniwersalnych, by w latach dziewięćdziesiątych zdecydowanie opanować kontrolę procesu wielofunkcyjnym regulatorem programowalnym AC-Station. Kolejnym etapem jest Sigmadue, system sterowania rozproszonego z magistralą typu fildbus. Tą drogą Ascon uzupełnia proces rozwoju wchodząc w systemy PAC (Programmable Automation Controller), łącząc tym sposobem Regulatory i PLC.

Siła Ascon tkwi jednak w pełnej ofercie oprzyrządowania i kompletnych systemów sterowania instalacji przemysłowych i maszyn. Oto co zawiera: czujniki i przetworniki temperatury, ciśnienia i różnicy ciśnień, obciążenia, poziomu, wilgotności, itd., regulatory temperatury i procesu, moduły I/O, rejestratory, wskaźniki, serwomechanizmy, zawory regulacyjne, oprogramowanie supervisor, systemy monitoringu zanieczyszczeń, systemy sterowania rozproszonego z magistralą typu fildbus.

Nietrudno więc zauważyć, że produkty Ascon szerokim promieniem obejmują wszystkie sektory przemysłu, ze szczególnym uwzględnieniem działu produkcji oraz tych, w których mamy do czynienia z procesami przemysłowymi.